FS Logo

[ Logga in ]

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Kod

Adress

ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK, ARAB
inst kod: ARAB

Postadress: Box 1124, 111 81 Stockholm
Besöksadress: Upplandsgatan 4

Telefon: 08 - 412 39 00
Fax: 08 - 412 39 90
E-post: arab@arbarkiv.a.se
Hemsida: www.arabarkiv.nu

Öppettider: måndag-onsdag 10.00-17.00 torsdag 10.00-19.00 (jun-aug 10.0-17.00) fredag 10.00-15.00

Forskarplatser: 33

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), är en fristående stiftelse med den svenska staten, Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som huvudmän. Arkiven dokumenterar hela den svenska arbetarrörelsens historia genom sina drygt 5 000 arkiv från politiska, fackliga och andra organisationer och en mängd personarkiv från personer verksamma inom arbetarrörelsen. Vidare finns drygt 120 utländska arkiv. Biblioteket är centralt vetenskapligt specialbibliotek och en välkänd och uppskattad länk i det svenska biblioteksväsendets kedja med sin inriktning på litteratur om arbetarrörelsen. Litteraturbeståndet speglar den fackliga och politiska arbetarrörelsens historia, teori och organisationer.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibioteks hemsida

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad